Hi! Saya Hanif.

Saya merupakan seorang Penasihat Kewangan (FAR) yang diluluskan Bank Negara Malaysia bernaung di bawah TSI Wealth Planners Sdn Bhd.

Tentang Saya


HANIF ASHA’RI – Penasihat Kewangan Berlesen (IFAR)

Saya Hanif.

Saya sudah berada dalam industri kewangan lebih 9 tahun. Kebanyakkan masa saya fokus kepada Takaful; Takaful Keluarga dan juga Takaful Am.

Sebelum ini saya pernah berkhidmat bersama salah sebuah syarikat takaful terkemuka di Malaysia. Kini saya menaik taraf lesen saya kepada Penasihat Kewangan (Financial Adviser Rep) bersama TSI Wealth Planner Sdn Bhd.

Dengan Menaiktaraf lesen saya, saya boleh akses kepada hampir kesemua takaful operator di dalam Malaysia. Ini akan memudahkan pelanggan saya untuk mendapatkan cadangan dan nasihat yang tidak bias dan telus.

Selain takaful, saya juga aktif di dalam Perancangan Harta dan Pengurusan Harta Pusaka Islam. Dengan matlamat untuk mengurangkan masalah harta pusaka tidak selesai atau terbeku.

Saya juga menyediakan khidmat nasihat untuk pelaburan bagi mereka yang ingin melabur.

Akhir sekali, saya berharap dapat memudahkan keperluan kewangan rakyat Malaysia apabila mendapatkan khidmat saya.

Matlamat saya untuk menyediakan perancangan kewangan secara menyeluruh (holistik) kepada seluruh rakyat Malaysia.